Moltes funcionalitats
un únic software

Descobreix com el nostre software combina diferents fonts de dades energètiques per a una òptima gestió energètica i hídrica de la demanda i la generació dels teus subministraments:

Panell de control configurable
Validació efectiva de factures
Anàlisi i propostes de millores
Informes personalitzats i reports periòdics
Telemesurades i gestió d' alarmes
Gestió de contractes i mercats

Panell de control configurable

Aconsegueix una gestió i visualització integral. El nostre panell de control, totalment configurable, et permet accedir a informació essencial sobre la gestió energètica i hídrica. Amb un inventari detallat, obtenen dades precises de cada centre de consum, traçabilitat de l' historial d' actuacions dutes a terme i seguiment dels canvis en els seus preus i potències contractades. 

La geolocalització et permet navegar gràficament entre els centres en gestió i verificar el funcionament en diferents zones.

Validació efectiva de factures

El nostre sistema et permet comprovar massivament tots els detalls de les incoherències en les factures, des de la verificació dels preus contractats fins a la completa correspondència entre el consum i les corbes de demanda obtingudes o telemesures realitzades, assegurant el compliment de les regulacions vigents, les condicions contractuals acordades les dels mercats.
 
Fes projeccions i previsions fiables: Genera facturacions calculades i personalitzades per enviar-les automàticament als responsables, permetent simular comparatives i previsions massives de despeses amb suficient antelació a la recepció dels càrrecs per part de les companyies subministradores.

Anàlisi i propostes de millores

La plataforma Gemweb t'aporta una anàlisi detallada i rellevant per a la presa de decisions, oferint propostes de millora com l'optimització de potències contractades basada en anàlisis detallades i complexes, els canvis de tarifa o l'adaptació enfront de canvis legislatius o de mercat per minimitzar costos.

El sistema genera informes exportables en diversos formats per a una anàlisi completa.

Informes personalitzats i reports periòdics

Automatitza els teus informes energètics, desenvolupa informes personalitzats i programa informes periòdics per a tu, els teus col·laboradors o els teus clients. 

Mostra reports de validació de factura, reports d'alarmes i desviacions en costos i consums de manera mensual

Anticípat als canvis i crea escenaris futurs amb els informes de previsió pressupostària.

Telemesurades i gestió d' alarmes

Visualitza les dades de consum, generació o potència en un dashboard intuituvo i configura les teves alarmes per gestionar límits i alertes de manera proactiva i eficient.

Gestió de contractes i mercats

Mantenen un historial organitzat dels teus contractes i compara les condicions per configurar les més avantatjoses. Conècta't a diversos mercats energètics per obtenir informació actualitzada sobre preus i indicadors clau.

Avantatges d' usar
el nostre software per a
la teva comptabilitat energètica

Aconsegueix un servei integral en la gestió de tota la facturació energètica des d' una sola plataforma.

Compta amb la nostra base de dades anònimes de més de 100.000 subministraments i gairebé 8 milions de factures carregades per trobar millors solucions i resoldre situacions amb més fiabilitat.

Aconsegueix una optimització real del consum per a una correcta presa de decisions, gràcies a les dades en temps real i la generació de projeccions futures.

Gemweb s'integra amb les teves eines i, amb software de tercers diferents, per millorar la interconnexió i la fluïdesa de les dades entre ells.

Tan versàtil com vulguis gràcies als seus

Integracions

Prova la solució més avançada per optimitzar la teva gestió energètica

Gemweb posseeix el repositori més complet i fiable, facilitant la gestió massiva d'informació, la reducció del temps en tasques repetitives. Minimitza els costos per subministraments

Accedir

Accedir

Contacta amb nosaltres

Gràcies per contactar

En breus l'equip de gemweb es posarà en contacte amb

Demana una demo