POLÍTICA DE PRIVACITAT

Amb l'objectiu de complir els preceptes de la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, i el Reglament General de Protecció de Dades 2016/679 de la Unió Europea, OPEN ENERGY 2012 SL informa els usuaris d'aquesta pàgina web dels punts següents:

Tota la informació que rebi OPEN ENERGY 2012 SL serà tractada amb la màxima confidencialitat i seguretat, i s' incorporarà als fitxers automatitzats de la seva propietat, la creació dels quals ha estat degudament notificada a l' Agència de Protecció de Dades.

Aquesta informació és utilitzada exclusivament per OPEN ENERGY 2012 SL amb la finalitat de mantenir la relació comercial i mercantil amb els seus clients, així com per mantenir-los puntualment informats dels productes i serveis que ofereix, i no serà comunicada a terceres parts, excepte en els casos en què OPEN ENERGY 2012 SL estigui obligada legalment o es tracti de dades d' informació pública.

Las personas interesadas podrán ejercer respecto a OPEN ENERGY 2012 SL los derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad y oposición o limitación al tratamiento de sus datos, por medio de un escrito firmado dirigido a OPEN ENERGY 2012 SL, C/ d’Horta, 23 (bajos) de 08031 Barcelona, o enviándolo por correo electrónico a la dirección info@gemweb.es, añadiendo en cualquier caso la fotocopia del DNI de la persona interesada.

OPEN ENERGY 2012 SL guardarà les dades de caràcter personal que hagi recollit, i adoptarà les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat. OPEN ENERGY 2012 SL complirà amb aquesta obligació de conformitat amb el Reglament 2016/679 (UE) del Parlament Europeu i el Consell de la Unió Europea (Reglament General de Protecció de Dades) i totes les disposicions posteriors.

Accedir

Accedir

Contacta amb nosaltres

Gràcies per contactar

En breus l'equip de gemweb es posarà en contacte amb

Demana una demo