Sobre
nosaltres

Gemweb és el resultat de més de 25 anys de recerca i desenvolupament tecnològic en un software de comptabilitat i eficiència energètica, que digitalitza automàticament tota informació (regulatòria, energia, aigua, mediambiental, etc.) disponible a les xarxes per construir una base de dades amb informació actualitzada, real, completa i fiable.

Durant aquest temps gemweb s'ha anat adaptant així als canvis en el sector energètic i a les necessitats dels usuaris per oferir solucions avançades i eines més ben adaptades.

Gemweb permet gestionar, analitzar, predir, estudiar i validar tots els detalls de manera econòmica per racionalitzar els consums [kWh], optimitzar els costos [€] i reduir les emissions [CO2].

Recerca, innovació i desenvolupament

La nostra història, el nostre futur

Comunitat
Missió
Visió
Valors

La comunitat Gemweb

Gemweb ha esdevingut el reflex de l'experiència i el coneixement d'usuaris, professionals i companys, que han intervingut en el seu desenvolupament al llarg de més de 25 anys de manera anònima.

Així, comptem en l' actualitat amb una complexa eina i la seva gran base de dades estructurades, per oferir la millor anàlisi i les solucions en cada cas particular. 

Gemweb ha vertebrat la formació i la comunicació de tota la seva comunitat en la comptabilitat i eficiència energètiques per als mercats nacionals i s'ha posicionat com una base imprescindible en la gestió de les necessitats d'energia i aigua, és a dir, com el primer pas per construir els projectes d'estalvi i eficiència energètica, tan necessaris com urgents.

La nostra missió

Volem promoure una major racionalització de les necessitats energètiques i del consum d'aigua

mitjançant l' ús de més tecnologia en l' adquisició, gestió i aprofitament de les dades energètiques, ja disponibles sense necessitat d' inversions, el més complets i fiables i, així, poder optimitzar recursos, augmentar la generació elèctrica renovable de proximitat, estalviar en costos i reduir les necessitats de demanda i l' empremta de GEH, millorant la confortabilitat i la qualitat en les condicions de treball.

La nostra visió

Posem a l'abast de tod@s un accés fàcil i econòmic a la gestió i l'anàlisi de totes les seves dades energètiques [€, kWh i CO2] 

Ser inspiració, per a tot el que ens coneix, en la conscienciació de les necessitats socials i mediambientals de la nostra societat, basant-nos en una plataforma oberta i col·laborativa de software, compartint l'experiència i el coneixement i promovent la comunicació en el sector de tota una comunitat

Ser el suport i suport documental per iniciar qualsevol projecte d' eficiència energètica i sostenibilitat i així poder impulsar les decisions i conclusions més encertades i seguir l' impacte de les actuacions realitzades.

Ser partícips de l'impuls de les tecnologies més avançades disponibles, en aspectes com el BigData, la IA, el Machine Learning, la digitalització i automatització, que facilitin l'adquisició, estudi, explotació i visualització de la informació energètica

Els nostres valors

L'ADN de tot gemworker es basa a compartir, respectar, promoure i fomentar, internament i externament, un entorn de treball saludable amb il·lusió en el seu projecte.

Promoure les relacions positives en els equips de treball amb generositat, resiliència, lliurament, compromís, motivació, empatia, responsabilitat, comunicació, cooperació, reconeixement i participació.

Respectar la igualtat, la intimitat i la conciliació laboral.

Fomentar la salut (mens sana in corpore sa), l'activitat física, la formació contínua i de qualitat, el respecte al nostre entorn (estalvi en recursos, el consum responsable, la neutralitat d'emissions, l'autoconsum renovable de proximitat, el respecte al medi ambient, el reciclatge, la sostenibilitat, l'economia circular i el reaprofitament) i el desenvolupament de software lliure.

Compartir el coneixement i la informació en comunitat d' usuaris anònimament.

A Gemweb apostem per la gestió eficient del consum per aconseguir estalvis i un entorn més sostenible.

Vols ser un gemworker?

A Gemweb volem continuar evolucionant i creixent, si creus que podries encaixar en el nostre equip i ens pots ajudar a aconseguir els nostres objectius, no dubtis a contactar amb nosaltres.

Accedir

Accedir

Contacta amb nosaltres

Gràcies per contactar

En breus l'equip de gemweb es posarà en contacte amb