Per tal de poder gestionar de forma eficient i estructurada l’enllumenat públic, a gemweb disposes d’un nou servei que et permet treballar amb totes les instal·lacions i quadres elèctrics de la xarxa d’enllumenat públic.

Això permet conèixer la teva xarxa, optimitzar-la, identificar mal-funcionaments, reduir despeses associades a l’enllumenat públic i ajustar-se a la normativa vigent.

D’una forma clara, transparent i independent, el mòdul permet:

 • gestió exhaustiva de l’inventari de quadres de maniobra, línies i punts de llum
 • geolocalització dels punts de llum
 • base de dades de llumeneres
 • exportar llistat de punts de llum a full de càlcul
 • filtrar sobre llistat i SIG (mapa) dels punts de llum,
 • anàlisi d’indicadors
 • fitxa del quadre de maniobra

El mòdul ve acompanyat dels càlculs del següents indicadors energètics:

 • potència contractada / potència total instal·lada
 • hores de funcionament, consum anual / potència total instal·lada
 • consum mitjà de cada punt de llum
 • despesa mitjana per punt de llum

D’aquesta manera, els tècnics podran gestionar aquells quadres que tenen un consum desmesurat, els que fan servir tecnologies de làmpades antigues o fóra de normativa.

També podran conèixer els quadres que tenen connectats altres dispositius que no són d’enllumenat públic o els que tenen contractades potències diferents a les necessàries.

Acceder

Acceder

Contacta con nosotros

Gracias por contactar

En breves el equipo de gemweb se pondrá en contacto contigo

Solicita una demo