La tasca més eficaç i de més ràpid retorn d’inversió, en matèria d’estalvi energètic, és una bona comptabilitat energètica. A continuació, t’expliquem què has de tenir en compte.

contabilidad energética - introducción

En el sistema elèctric conflueixen diferents empreses que produeixen, distribueixen i comercialitzen l’energia elèctrica.

Les comercialitzadores són les que compren electricitat al mercat majorista i la venen als seus clients finals. A més, gestionen el contracte d’accés a la xarxa en nom d’aquests davant les distribuïdores.

Les distribuïdores són aquelles que operen a la xarxa de distribució i obtenen retribució per això mitjançant els peatges de les diferents tarifes d’accés. Aquestes empreses són les responsables de les lectures dels comptadors.

Des d’un punt de vista econòmic, el cost de la facturació elèctrica es divideix en 3 parts:

  • el cost de l’energia consumida [kWh]
  • el cost de la potència facturada de la tarifa d’accés [kW]
  • altres costos

Per a aquells gestors energètics que vulguin tenir un control comptable detallats de la despesa en energia hauran de saber com es reparteix i com repercutir comptablement. Per això, anem a veure aquests 3 factors:

contabilidad energética - Gestores Energéticos

Costos de l’energia consumida que han de gestionar-se en la Comptabilitat energètica

Preu de compra a mercat

Serveis complementaris i restriccions tècniques

Pagament a Operador de Mercat, OM (OMIE, OMIP, …) i Operador de Sistema, OS (Xarxa Elèctrica, REE)

MD = preu de cassació horària del mercat diari

MI = preu horari de mercat intradiari

RT = preu horari de Restriccions Tècniques REE

DSV = preu horari de desviaments

SI3 = preu servei de ininterrumpibilitat

Pagament per capacitat

Pèrdues

contabilidad energética - mercados

Les Tarifes d’Accés, complements i excessos

Terme de potència

Terme d’electricitat

Complement per reactiva

Excessos de potència

Les tarifes d’accés les fixa el Govern Estatal per reglament a través del Ministeri per a la Transició Ecològica. Es regulen a través de 3 factors: Tensió de subministrament, Potència contractada i discriminació horària.

Veure la publicació al BOE 

Veure el resum per IDAE

L’energia reactiva, que es factura mitjançant complements, apareix quan tenim dispositius com motors, transformadors, sistemes d’il·luminació (neó, …) o altres equips que presenten càrregues inductives i provoquen demandes puntuals extres d’energia reactiva. A l’hora de rebre la facturació correcta sobre aquest complement, hauríem de tenir en compte diferents aspectes com la relació amb l’energia activa en el seu mateix període temporal i tarifari.

contabilidad energética - tarifas

ALTRES COSTOS a tenir en compte en la Comptabilitat Energètica

El marge de cada comercialitzadora

Impostos municipals

Lloguer d’equips

Recàrrecs per condicions particulars

contabilidad energética - municipal

Tota aquesta informació ha d’estar agrupada i reflectida d’alguna manera en les factures i els contractes corresponents. A més, s’utilitzen sistemes de telelectura instal·lats en els centres de consum (escomeses), com és el propi comptador fiscal (propi o de lloguer), per a la validació de la despesa (€ i kWh) i així poder optimitzar tant el cost com l’energia que els nostres Centres de Consum estan demandant de manera real.

Demana una demo gratuïta del programari per gestionar la teva comptabilitat energètica aquí.

Acceder

Contacta con nosotros

Consentimiento

noticias

9 + 14 =

Acceder

Gracias por contactar

En breves el equipo de gemweb se pondrá en contacto contigo

Solicita una demo

Consentimiento

noticias

4 + 6 =